Posts for : 4 grudnia 2017

Skały Kroczyckie

W każdy poniedziałek publikować będziemy fragmenty starych map i opisy terenów. Na pierwszy ogień idą Skały Kroczyckie! Organizując Wawel Cup szukamy nowych rozwiązań. „Nowością” na Wawel Cup 37. będzie bieg…