Wawel Cup Trail-O

W tym roku podczas Wawel Cup oprócz samych zawodów planujemy kilka atrakcji dodatkowych. Wraz z Fundacją Na ratunek postanowiliśmy podczas IV etapu Wawel Cup zorganizować zawody towarzyszące w formie Pre-O. Głównym adresatem zawodów są zawodnicy niepełnosprawni, ale wziąć w nich udział może każdy zawodnik startujący na Wawel Cup!

Kategorie:

OPEN – wszyscy zawodnicy bez względu na płeć, wiek i stopień niepełnosprawności.

PARA – zawodnicy, których niepełnosprawność istotnie ogranicza możliwości ruchowe

OPEN Młodzik i PARA Młodzik – zawodników w wiek do 14 lat.

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy.

wpisowe – wolny datek na rzecz fundacji Na ratunek. W centrum zawodów przy stanowisku wydawania map zlokalizowana będzie „puszka na datki”.

Na ratunek