Biuletyn 0 – wersja czeska

Biuletyn 0 – wersja czeska

Zbliża się koniec pierwszego terminu, tymczasem czas na kolejną wersję językową naszego biuletynu. Mieliśmy już biuletyn w języku polskim, angielskim i niemieckim. Czas na wersję czeską! Společně vytvoříme svátek nejen polského orientačního běhu!

PS
Specjalne podziękowania dla Tomasa Tichego!

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :