Biuro zawodów

Poniżej znajdziecie godziny, w których otwarte będzie biuro zawodów. W środę biuro będzie czynne przy centrum zawodów pod przełęczą Hutniańską. W pozostałe dni, biuro umiejscowione będzie w centrach zawodów poszczególnych etapów.

10.07 Przełęcz Hutniańska 19:00-21:00
11.07 centrum zawodów, Przełęcz Hutniańska 11:00-15:00
12.07 centrum zawodów, Przełęcz Hutniańska 8:00-9:00, 13:30-15:00
13.07 centrum zawodów, park zdrojowy 8:00-10:00
14.07 centrum zawodów, park zdrojowy 8:00-9:00