GPS tracking – Wawel Cup 37.

GPS tracking – Wawel Cup 37.

Przeżyjmy to jeszcze raz! Wszystkie linki GPS w jednym miejscu:
 
I etap
W18 – tutaj
W21E – tutaj
M18 – tutaj 
M21E – tutaj 
 
II etap
W40 – tutaj
M40 – tutaj 
 
III etap
W45 – tutaj
W50 – tutaj 
M45 – tutaj 
M50 – tutaj 
 
Rocky Sprint – finał
W Elite – tutaj
W SuperMasters – tutaj 
M Elite – tutaj
M SuperMasters – tutaj 
 
IV etap
W16 – tutaj 
W50 – tutaj
M16 – tutaj 
M50 – tutaj 
 
V etap
W18 – tutaj
W21E – tutaj 
W50 – tutaj 
M21E – tutaj 
M50 – tutaj

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :