Łączenie kategorii

Łączenie kategorii

Z powodu braku/niewielkiej liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych, zdecydowaliśmy się dokonać kilku zmian:

– M80 łączymy z M75
– W70 łączymy z W65
– W80 łączymy z W75

W związku z powyższym kategorie M80, W70, W80 zostają usunięte z formularza zgłoszeniowego. Zawodnik przypisany do kategorii M80 zostaje przeniesiony do kategorii M75.

zgłoszenia

Comments are closed.

Post navigation

Previous Post :