Trail Orienteering

Podobnie jak w zeszłym roku podczas 38. edycji Wawel Cup oprócz samych zawodów planujemy kilka dodatkowych wydarzeń. Wraz z Fundacją Na ratunek postanowiliśmy podczas V etapu Wawel Cup zorganizować zawody towarzyszące w formie Pre-O. Głównym adresatem zawodów są zawodnicy z niepełnosprawnością, ale wziąć w nich udział może każda osoba startująca na Wawel Cup (do czego serdecznie zachęcamy)!

Kategorie:
OPEN – wszyscy zawodnicy bez względu na płeć, wiek i stopień niepełnosprawności.
PARA – zawodnicy, których niepełnosprawność istotnie ogranicza możliwości ruchowe

zgłoszenia

wpisowe – wolny datek na rzecz fundacji Na ratunek

Na ratunek