Zgłoszenia

Zgłoszenia na 2021 są dostępne w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy:

lista zgłoszonych

zgłoszenia po terminie

konto: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL: 26 1090 1665 0000 0001 3605 9803
adres: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków
przelew z dopiskiem: WAWEL CUP, imię i nazwisko lub nazwa klubu.