Posts for : Grudzień 2017

Skały Rzędkowickie

Drugiego dnia przenosimy się za drugą część drogi.Główną atrakcją etapu będą Skały Rzędkowickie, czyli grupa wapiennych skał położona w zachodniej części mapy. Sportowo na zawodników czeka skrócony klasyk, nasz główny…

Skały Kroczyckie

W każdy poniedziałek publikować będziemy fragmenty starych map i opisy terenów. Na pierwszy ogień idą Skały Kroczyckie! Organizując Wawel Cup szukamy nowych rozwiązań. „Nowością” na Wawel Cup 37. będzie bieg…